Hjem Sierra Leone   

 

 

FOR ENGLISH PRESS HERE

 

Republikken Sierra Leone er et land i vest-Afrika. Det grenser til Guinea i nord og Liberia i sørøst.

Sierra Leone,  "Løvenes fjell", ble navngitt i 1462 av oppdageren Pedro da Cintra. Hovedstaten i Sierra Leone, "Freetown", ble grunnlagt i 1787 og fikk navnet fordi det var en fristat for frigitte og flyktende slaver fra Amerika.

Temne-folket var de opprinnelige innbyggerne i Sierra Leone. De handlet med gull og jern som de tidlig utvant fra de mineralrike fjellene. De levde fredelig med sitt eget språk i over 100 år før handelen tok seg opp. Fra midten av 1500-tallet når slavehandelen startet for fullt innvandret det folk fra Liberia. Etter hvert utgjorde Mende-stammen en tredjedel av befolkningen i Sierra Leone.
I 1896 ble Sierra Leone britisk koloni.

I 1920 ble det funnet nye mineraler i Sierra Leone. Utenlandske selskaper strømmet til gruvene, og bare 5 % av fortjenesten gikk til Sierra Leone. Det første som ble utvunnet var platina, og i 1930 startet gull og diamantgruvene for fullt. Nå hadde landets eksportinntekt økt fra 5 % til 50 %. Rundt 1950 utgjorde gruvedriften 87 % av all eksport. Det var diamanter som stod for det meste av inntekten på 69 %. Dette gjorde at det ble en stor befolkningsvekst, som var meget positivt for landet.

Dette førte til at mange sluttet med jordbruk, og søkte til gruvene for å bli rike. Risproduksjonen ble dermed betraktelig minsket, og til slutt måtte de begynne å importere ris fra utlandet som gjorde at risen ble dyrere.

Utdanningssystemet i Sierra Leone ble styrket da europeiske misjonærer bygde skoler. Frem til andre verdenskrig hadde landet bedre skoler, veier og bygninger. For kolonistene ble det lave priser og mye inntekter, og landet var en vellykket koloni i britenes øyne. Det at størsteparten av befolkningen levde i stor fattigdom var ingen opptatt av.

I 1961 ble Sierra Leone frigjort, og Sir Milton Margai (SLPP) ble ny leder. Margai fungerte meget bra som statsminister, helt til han døde i 1964, og hans yngre bror tok over makten. I 1971 fikk Miltons bror sterk motstand av Siaka Stevens(APC) under valget som ble den nye statsministeren. Like etter ble Stevens fjernet av militærstyrker som satt med makten i ett år, før Stevens gjorde et motkupp nummer to.
Frem til 1985 var Sierra Leone preget av korrupsjon og en enorm utenlandsgjeld, noe som førte til mange protester. Stevens gav makten til sin politiske etterfølger, "Momoh" som fulgte samme korrupte bane som Stevens gjorde. I 1991 invaderte en gruppe som kalte seg NPFL de sørlige delene av Sierra Leone. Mye vold og stor misnøye gjorde at flere voldsgrupper vokste frem og laget opprør.

De neste elleve årene (1991-2002) var Sierra Leone preget av borgerkrig som tok knekken på en allerede underutviklet infrastruktur og la landet i ruiner. Titusener av mennesker mistet livet og så mange som 2 millioner, over en tredjedel av landets samlede befolkning, måtte flykte fra hus og hjem.

En viktig årsak til denne krigen er diamantressursene. En stor del av våpnene som ble brukt i krigen var betalt med diamanter. Det hjalp heller ikke at FN vedtok forbud mot å kjøpe diamanter fra Sierra Leone, da de ble smuglet til Liberia og solgt derfra.

Ulike opprørsgrupper sto mot hverandre og en sentral gruppe , kalt RUF (revolutionary united front), kjempet  mot regjeringen. RUF tok kontroll over mange av diamantgruvene i landet og krigen handlet i stor grad om nettopp disse.

 
Sierra Leone er på tross av store forekomster av diamanter og andre naturressurser fortsatt et av verdens fattigste land. Omfanget av korrupsjon er omfattende, og den politiske og økonomiske eliten er lite interessert i vanlige menneskers problemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamboi Agriculture and Welfare Association © Organisasjonsnummer: 893 785 272

  Vårt kontonummer:

 

0539 65 91 180

Kamboi    Agriculture and Welfare Association